Ordinacija Dentalne medicine “Dentaderm” otvorena je u svibnju 2013. godine. U ordinaciji
se radi opća dentalna medicina, protetika s implantologijom i dječja stomatologija.
Naš dentalni tim ima više od dvadesetpet godina iskustva u općoj stomatologiji, protetici i
implantologiji.

Naš tim

Ivan Strukan

Doktor dentalne medicine, specijalist dentalne protetike

Katja Pernarić

Doktor dentalne medicine

Blanka Lukić

med. sestra

Monika Ranogajec

dentalni higijeničar